Промена на податоци

 

 

 

Брза Пратка за своите ценети клиенти овозможува промена на веќе внесени податоци. Имено, доколку клиентот сака да промени одредени информации за примачот (име, тел. број, адреса и сл) истите можат да ги променат така што ќе испратат порака со точните податоци на следнава е-маил адреса: info@brzapratka.com. Во случај кога клиентот има потреба од промена на информации за откуп, потребно е да испрати порака на следнава е-маил адреса:  v.ilieva@brzapratka.com.