Аплицирај за понуда

За да испратите барање Ве молиме пополнете го формуларот подолу.
Специјалист од одделот “Продажба” на Брза Пратка ДООЕЛ Скопје ќе Ви одговори или ќе се поврзе со Вас за повеќе информации. Ја очекуваме Вашата понуда и се надеваме дека ќе можеме да соработуваме.

Испратете ни ја Вашата апликација за понуда

Име на Вашата Фирма/Организација (задолжително)

Лице за контакт (задолжително)

Телефон за контакт (задолжително)

Вашата е-пошта (задолжително)

Каков тип на услуга Ви е потребен од нас?

Фреквентост на испораки/Општ број на испораки?

Просечната тежината на пратките?

Просечна големина на пратките?

Посакуван рок за достава на индивидуална пратка?

Број на пратки за Скопје?

Број на пратки надвор од Скопје?

Дополнителни информации

Докажи дека не си спам