Македонија – Бугарија од/до

Достава Македонија – Бугарија од/до

Брза Пратка врши редовен транспорт меѓу Македонија и Бугарија со време на достава од еден до три работни денови. за потребите на достава од Бугарија за Македонија Брза Пратка има центар за обработка во Софија за кој можете да дознаете повеќе на страната за канцеларии.