Достава на фактури

Достава на фактури и документи е уште една услуга која нашата фирма им ја нуди на своите клиенти. Фактурите и документите ги доставуваме на ниво на цела Македонија, со тоа што цената може да зависи од бројот на фактурите, рокот за достава и фреквентноста на праќање на истите. Сите заинтересирани клиенти може да ја искористат и можноста да побараат соодветна понуда.