Судска достава

Брза Пратка на клиентите им нуди услуга за достава на документи за судски и парнични постапки, достава до нотари и слично. За истите има однапред определен рок на достава. За услугава постои посебна процедура и посебни цени и товарителници (документи за пратки).