Рекламација

Почитувани, иако се обидуваме секоја Ваша пратка да ја третираме со внимание и одговорност, сепак постои можност да згрешиме и поради тоа однапред се извинуваме. Доколку настанал некој пропуст или некоја Ваша пратка е оштетена, доколку не сте задоволни од нашата услуга најтопло Ве замолуваме Вашето незадоволство да го пријавите. Искористете ги сите алатки кои Ви стојат на располагање. Пријавете  ја штетата која настанала на Вашата пратка. Тоа можете да го направите на оваа страница на два начина. Пред да го пополните нашиот формулар за рекламација најпрво проверете ги нашите Општи Услови  за да проверите дали Вашето барање ги исполнува истите.

Првиот начин е да ја превземете нашата пријава за рекламација од тука, кликнете на линкот за да ја отворите. Следете ги инструкциите на пријавата за да ја доставите.

Вториот начин е да го пополните онлајн формуларот на Брза Пратка. Некој од нашите вработени ќе Ве контактира на оставените контакт податоци за да го започнеме процесот на рекламација.

Форма за рекламација

Испраќач на пратка

Е-пошта за контакт

Телефон за контакт

Примач на пратката

Број на товарителница

Број на пакети

Дата на испраќање

Цена на услуга(транпосрт)

Вредност на осигурување на пратката (0 за неосигурана)