Работа

Бидете дел од тимот

Брза Пратка ДООЕЛ има политика на отворена врата и е секогаш во потрага по амбициозни, вредни, талентирани професионалци кои се во потрага по нови предизвици или можности. Доколку се пронаоѓате во оваа категорија на работници, доколку сте заинтересирани да станете дел од семејството на Брза Пратка ДООЕЛ тогаш аплицирајте на нашиот он-лајн формулар.

Брза Пратка нуди можности за сите профили. Минимум на потребни квалификации кои мора да ги исполнувате за да биде разгледана Вашата апликација се завршено средно образование, Б-категорија на возачка дозвола за сите потенцијални курири. За сите заинтересирани за нашиот логистички или оперативен сектор мора покрај наведените квалификации да знаат и да работат со програми од Microsoft Office пакетот како Word и Excel.

Брза Пратка исто така нуди можности за пракса за сите заинтересирани студенти. Праксата трае максимум 2 месеци, а за апсолвенти студенти, или студенти во последна година од студиите постојат можности за вработување во Брза Пратка.

Формулар за апликација

Лични податоци

Вашето име (задолжително)

Година на раѓање

Брачна состојба

Вашиот E-адреса (задолжително)

Телефон (задолжително)

Одберете сектор

Можни опции
ОперативаЛогистикаТранспортАдминистрацијаМаркетингКонтакт ЦентарКурири

Додадете Ваше резиме
Дополнителни информации

Кога можете да почнете со работа?

Вашата порака

За курири

Кои категории возачка дозвола имате?

Колку години имате искуство со секоја од положените категории?

Дали/Колку години работно искуство имате во областа, други транспорт, курирски или карго комапнии?

Колку добро го познавате реонот за кој аплицирате? Објаснете.

Со селектирањето на оваа опција изјавувам дека ги проложувам податоците кои се вистинити доброволно.

Се согласувам мојте податоци да ги чува Брза Пратка ДООЕЛ во нивната база на податоци за идни потенцијални кандидати.

Докажи дека не си спам